Digitalizace – proč?

Mnoho lidí si klade otázku ohledně digitalizace televizního vysílání: Proč se vlastně digitalizuje? Důvodů je několik. Je to takový trend dnešní doby, digitalizuje se vše. Fotíme digitálními fotoaparáty, natáčíme si rodinná videa na digitální videokamery, hudbu posloucháme z digitálních MP3 přehrávačů atd.

Důvodem k digitalizaci televizního vysílání je především lepší využití televizních kanálů (frekvencí na kterých televizní vysílače vysílají televizní signál). Zjednodušeně: zatímco dnes jedna televize na každém televizním vysílači spotřebuje jeden takovýto kanál, po digitalizaci na jednom kanálu bude možno vysílat více televizních stanic (4-5) a navíc na jednom kanálu může vysílat více televizních vysílačů (pouze v určité vzdálenosti od sebe) se stejným obsahem aniž by se rušily. Skupině těchto vysílaných televizních stanic na jednom kanálu se říká multiplex a ze začátku jsou v plánu pro Českou republiku čtyři. Tzn. že po dokončení digitalizace bude divák moci sledovat až 20 televizních stanic místo dnešních 4.

Digitalizace tedy umožňuje vstup nových vysílatelů na český televizní trh a s tím doufejme i v lepší televizní nabídku.

Dalšími důvody pro digitalizaci je koordinace vysílacích kanálů (frekvencí) s okolními státy, neboť Česká republika není příliš velká a tudíž vysílače především v příhraničních oblastech zasahují do okolních států a mohly by rušit jejich vysílání. A protože i okolní státy přecházejí na digitální televizní vysílání byly tyto kanály zkoordinovány v rámci celé Evropy a tudíž některé současné české vysílače vysílající analogový signál se musejí vypnout.