Rozšíření digitálního vysílání na konci léta

Multiplex 1 – programy České televize

Na začátku prázdnin se vysílání rozšířilo na Vysočině, kde se začalo vysílat z jihlavské Javořice (kanál 33) a ke zlepšení pokrytí došlo na Vimpersku, kde vysílání z vimperského Mařského vrchu doplnilo další dva vysílače na Šumavě, a to vysílač na Kleti a Svatoboru (jednofrekveční síť na kanálu 49).

V polovině prázdnin došlo k rozšíření digitálního multiplexu č. 1 na Liberecko, kde se začalo vysílat z Ještědu na kanále 43 a votický vysílač Mezivrata rozšířil jednofrekveční síť pražského vysílače na Žižkově a středočeského Cukráku, kteří vysílají na kanálu 53.

A na konci prázdnin – 31.srpna 2009 odstartovalo vysílání na trutnovsku z vysílač Černá hora na kanále 40. Před zapnutím tohoto vysílače muselo být vypnuto vysílání analogové ČT2, která vysílala na tomto kanálu.

Na konci léta veřejnoprávní multiplex pokrývá 77% obyvatelstva. Další rozšíření multiplexu č. 1 je očekáváno začátkem prosince, kdy bude spuštěn brněnský Kojál. Před tím ale bude nutné hodně úprav jak na analogových programech České televize, tak i změny kanálu na brněnských vysílačích, které již šíří 4 programy České televize. V průběhu podzimu bude také navýšen výkon na ostravském vysílači Hošťálkovice. Díky těmto změnám bude na V=noce pokrytí tohoto multiplexu přes 93% obyvatelstva.

Multiplex 2 – programy televizí Nova, Prima a Barrandov

Začátek prázdnin znamenal pro multiplex 2 rozšíření na jáchymovsku, kde vysílač Klínovec rozšířil jednofrekveční sít chebským vysílačem Jedlová hora (spustil vysílání 30.4.2009). Tyto vysílače vysílají na dočasném kanálu 66, neboť naplánovaný kanál 35 využívá program ČT1 na chomutovské Jedlové hoře. Ovšem TV Nova spolu s Českou televizí přišla s návrhem s přechodem na definitivní kanál 35, díky tomu že dojde k vypnutí výše uvedeného analogového programu ČT1 a jako kompenzace i Analogové Tv Nova ze Jedlové hory.

Prvního září došlo k rozšíření TV Nova, Nova Cinema, Prima, Prima COOL a TV Barrandov na jih Čech, kde začalo vysílání z vysílač Kleť na kanále 50. Díky tomu může multiplex 2 přijímat 63% obyvatelstva.

Koncem září rozšíří českobudějovickou Kleť další vysílač na sušickém Svatoboru, se kterým vytvoří jednofrekveční síť.

Multiplex 3 – Z1 a Public TV

Stejně jako mutiplex 2, tak i multiplex 3, který je sice provozován společností CDG, ale fakticky stavěn Českými Radiokomunikace se spolu s koncem prázdnin rozšířil na českobudějovickou Kleť (kanál). Díky tomu již pokryví 52 % obyvatelstva.

Na konci září se multiplex 3 rozšíří na sušicko, kde z vysílače Svatobor začne vysílat na kanálu 52. Na podzim též dojde ke zvýšení vysílacího výkonu na ústecké Bukové hoře.

Lokalní multiplexy

Po odchodu hudební televize Óčko z celostátního multiplexu 3, začala tato televizní stanice hledat místo v lokalních digitálních multiplexech. Óčko tedy vysílá na jihu čech v lokálním digitálním multiplexu Tv Gimi a též v ostravském multiplexu, který vysílá z Klimkovic.